นายสุรสีห์  เรือนทอง  เกษตรอำเภอเสนา
พร้อมด้วยนายสมเกียรติ  แสงสว่าง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร
ให้การต้อนรับคณะกรรมการจากกระทรวงพลังงาน
ติดตามผลการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
ในวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2559  เวลา 11.00 น.
ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 7 ตำบลหัวเวียง อำเภอเสนา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา